Polski English

Projekty

Nanoukłady elektroniki spinowej wykorzystujace transfer spinowego momentu pędu (NANOSPIN)

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Zewnętrzny link

 

Urządzenia elektroniki spinowej sterowane polem elektrycznym (E-CONTROL)

Zewnetrzny link

 

Magnetyczne złącza tunelowe do pomiaru pól magnetycznych wysokich częstotliwości - kierownik mgr inż. Michał Dąbek, Diamentowy grant - MNiSzW

 

Tunelowe nanozłącza z anizotropią prostopadłą ze wspomaganym termicznie prądowym  przełączaniem magnetyzacji - kierownik mgr inż. Marek Frankowski, Diamentowy grant - MNiSzW

 

Struktura krystaliczna, modele oraz własności magnetoelektryczne układów wielowarstwowych nanoelektroniki spinowej - kierownik dr inż Jarosław Kanak, grant SONATA BIS, NCN