Polski English

Projekty

AKTUALNE:

 1. Spinowy efekt Halla w antyferromagnetykach (SPINORBITRONICS), OPUS 12, NCN, (2017 - 2020), kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Stobiecki
 2. Magnetyczne złącza tunelowe z anizotropią prostopadłą do zastosowań w szeregowo-równoległych połączeniach elementarnych komórek pamięci STT-MRAM, Diamentowy Grant, MNiSzW, (2017-2021) kierownik inż. Piotr Rzeszut
 3. Analiza dynamiki mikrofalowego nanooscylatora zasilanego spinowo spolaryzowanym prądem w niejednorodnym zmiennym polu magnetycznym,  PRELUDIUM 9, NCN, (2016-2019), kierownik projektu: mgr inż. Jakub Chęciński
 4. Nanourządzenia spintroniki bazujące na magnetycznych złączach tunelowych o niskim poborze mocy - dynamika magnetyzacji i magnetorezystancji sterowana polem elektrycznym, PRELUDIUM 9, NCN, (2016-2018), kierownik projektu: dr inż. Marek Frankowski 
 5. Modelowanie oscylacji namagnesowania wzbudzanych przez spinowo spolaryzowany prąd w cienkich warstwach ferromagnetycznych, ETIUDA 5, NCN (2017-2018), stypendysta: mgr inż. Jakub Chęciński
 6. Wytwarzanie i badanie nanostruktur spintronicznych wykorzystujących oddziaływanie spin-orbita pod kątem dynamiki indukowanej prądami spinowymi (DISCO), SONATA 9, NCN, (2016-2019), kierownik projektu: dr inż. Witold Skowroński 
 7. Mikrofalowe nanourządzenia elektroniki spinowej, LIDER VI, NCBR, (2016-2018), kierownik projektu: dr inż. Witold Skowroński, http://www.microspin.agh.edu.pl/ 

ZAKOŃCZONE:

 1. Nanoukłady elektroniki spinowej wykorzystujace transfer spinowego momentu pędu (NANOSPIN), Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, http://nanospin.agh.edu.pl/
 2. Struktura krystaliczna, modele oraz własności magnetoelektryczne układów wielowarstwowych nanoelektroniki spinowej, grant SONATA BIS, NCN, kierownik dr inż Jarosław Kanak
 3. Tunelowe nanozłącza z anizotropią prostopadłą ze wspomaganym termicznie prądowym przełączaniem magnetyzacji, Diamentowy grant, MNiSzW, kierownik mgr inż. Marek Frankowski
 4. Magnetyczne złącza tunelowe do pomiaru pól magnetycznych wysokich częstotliwości, Diamentowy grant, MNiSzW, kierownik mgr inż. Michał Dąbek
 5. Urządzenia elektroniki spinowej sterowane polem elektrycznym (E-CONTROL), http://www.e-control.agh.edu.pl/